• فیزیولوژی پزشکی گایتون/هال2021(گالینگور) ج2

فیزیولوژی پزشکی گایتون/هال2021(گالینگور) ج2-

با نظارت:دکتر سید علی حائری روحانی-

ترجمه:دکتر حوری سپهری-زهرا قاسم زاده-علی راستگار فرج زاده-

توضیحات:

این کتاب جلد دوم ترجمه ی2021 Guyton and Hall textbook of medical physiologyاست و آخرین ویرایشی است که تا بحال از این کتاب منتشر شده است. کتاب فیزیولوژی گایتون یکی از معدود کتب فیزیولوژی است که در عین سادگی مطالب, حاوی نکات بسیار مهم و روزمره در مورد فیزیولوژی پزشکی است. کتاب پیش رو حاوی 1418 صفحه ی تمام رنگی , 7 بخش و 40 فصل است.مطالب بخش اول تا آخر بخش هشتم در جلد اول و مطالب بخش نهم تا بخش پانزدهم در جلد دوم قرار گرفته است. بخش های مختلف به ترتیب زیر در کتاب قرار گرفته اند: بخش9)دستگاه عصبی1(اصول کلی و فیزیولوژی دستگاه های حسی) بخش10)دستگاه عصبی2(حس های ویژه) بخش11)دستگاه عصبی(نوروفیزیولوژی حرکتی و انسجامی) بخش12)فیزیولوژی دستگاه گوارش بخش13)متابولیسم و تنظیم دما بخش14)غدد درون ریز و تولیدمثل بخش15)فیزیولوژی ورزش

نوشتن نظر

لطفا برای ثبت نظر وارد حساب خود شده یا ثبت نام نمایید.

فیزیولوژی پزشکی گایتون/هال2021(گالینگور) ج2

  • 1,500,000ریال
  • 1,350,000ریال


برچسب ها: فیزیولوژی پزشکی گایتون/هال2021(گالینگور) ج2, فیزیولوژی پزشکی گایتون, گایتون جلد دوم, دکتر حوری سپهری, زهرا قاسم زاده, علی راستگار فرج زاده, دکتر سید علی حائری روحانیو